MEDELTIDSGOTLAND
MEDELTIDSGOTLAND

RINGMUREN

 

Kanske Visby ringmur är den mest berömda sevärdheten internationellt på Gotland. Det kan inte råda någon tvekan om att detta fantastiska minnesmärke i väldigt hög grad gjorde att Visby blev världsarv. Inte så att det är unikt med medeltida stadsmurar, men just det faktum att de öppna ytorna, byrummen, är så bevarade gör att betraktaren kan få en vision av hur det tedde sig under medeltiden.

 

Den äldsta delen i muren var Avskärningsmuren, med förlängningen sjömuren, vilka uppfördes omkring 1192-1210. Men själva ringmuren började byggas 25-35 år senare.

 

När svensk historieskrivning under 1900-talet konstruerade myten om de medeltida gotländska farmännen så infann sig också snabbt en konstruktion om att muren skulle ha byggts av staden mot bönderna. Emellertid finns ingen grund för att omhulda samma myt, eftersom de påstådda ”farmännen” inte lämnat ett enda säkert spår efter sig – och dessutom Visby ända fram till inbördeskriget 1288 var underställt det gotländska aldtinget och alltså inte kunde muromgärda staden utan tingets godkännande. Men, Visby var även böndernas i särklass viktigaste hamn, och de insåg naturligtvis behovet av skydd för hamnen och staden. Det finns därför ingen som helst anledning att se muren som en avskiljare mellan stad och land.

 

Under medeltiden var det inte John Matsson eller andra byggnadsfirmor som uppförde byggnader. Det var handkraft som tog lång tid på sig. Vi vet, tack vare dendrodateringar, att det vid förhöjningen av muren på 1300-talet tog nio år mellan hörnet nordermur/östermur och Kvarntornet och det gick knappast fortare då muren byggdes. Eftersom vi vet att den äldsta muren var färdigställd före 1285 så ger det oss ett perspektiv bakåt om minst ca 40 år.

 

Efter inbördeskriget 1288 ålades bönderna att bygga (eller betala) 20 torn i muren, för den skada de orsakat visbyborna då de anfallit den oförsvarade staden. Åtminstone tre av dessa var uppförda redan före 1288. De övriga kan ha färdigställts ovanligt snabbt, då 1600-talshistorieskrivaren Strelow uppger att muren var ”färdig” 1299. Men, det är svårt att veta vad han avser med ”färdig”.

 

Omkring 1345 påbörjades en förhöjning av den ursprungliga, lägre muren och det byggdes sadeltorn mellan de redan befintliga tornen. Detta projekt färdigställdes ca 30 år senare och med det kan vi konstatera att muren var färdig. Med facit i hand kan vi konstatera, att visbyborna hade föga nytta av sin mur. De kunde inte hejda bönderna 1288, Valdemar Atterdag 1361, vitalianerna 1394 eller lübeckarna 1525. Vi kan också se på tre ställen att muren brutits ned vid attacker. Dock inte av Valdemar, eftersom förhöjningen av muren inte nått fram till den s k ”Valdemarsmuren” 1361.

 

Hetteporten

 

Huset med målningarna

 

Jungfrutornet

 

Kajsartornet

 

Kruttornet

 

Kvarntornet

 

Lübeckerbräschen

 

Mynthuset

 

Norderport

 

S:t Göransporten

 

Söderport

 

Valdemarsmuren

 

Visborg slott

 

Österport

 

Tillbaka till startsidan Visby

Tillbaka till startsidan

 

Kontakt: info@medeltidsgotland.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAIMDAGAR

Gotlands främsta historiska tidskrift.

info@haimdagar.se

Den i särklass bästa ciceronen till Visbys medeltidshistoria.

 

MÄNNISKORNAS

VISBY

Den ultimata guiden till  Visbys medeltida kyrkor.

DE MEDELTIDA VISBYKYRKORNA

Den ultimata guiden till Visby ringmur.

VISBY MEDELTIDA RINGMUR

Viktig forskning kring     gotländsk medeltid.

DICK WASE I HAIM-DAGAR 1998-2019

Ännu mer viktig forskning kring gotländsk medeltid.

TEXTER KRING GOTLANDS MEDELTID

En roman från gotländsk  vikingatid.

UTFÄRDEN

Den mest realistiska gotländska medeltidsroman    som skrivits.

I SKUGGAN AV

TRIUMFEN

LIVET PÅ VISBORG SLOTT

Den ultimata boken om   Visborg Slott

LANDET GOT-LANDS MEDELTID

Boken om gotländska landsbygdens medeltid

Uppskattar du denna sida? Vill du hjälpa den att finnas kvar? Swisha din gåva till 070-7992247. Besök också förlaget Oeisspeis.