< MEDELTIDSGOTLAND
MEDELTIDSGOTLAND

KYRKOR OCH FÖRSAMLINGAR

 

Visby var den plats på Gotland där den första kyrka byggdes som inte förstördes av anhängare till den forna seden. Byggherren var Bot(g)air av Akebäck och tidpunkten var omkring 1030. Det var en enkel träkyrka som snabbt och överraskande uppfördes i ”Vi” och helgades till Alla helgon. När kristendomen på ett aldting 1049(?) beslöts att vara den religion som skulle gälla på Gotland och för gotlänningarna revs hovet i Vi och på dess plats uppfördes istället öns första stenkyrka, helgad till Johannes döparen. En tid efter det (före 1103) anslöts ön till Linköpings stift.

 

Då Visby redan på 1000-talet var en folkrik stad uppfördes snart en stenkyrka till, helgad till sjöfararhelgonet S:t Clemens. Staden delades då på två församlingar. Efter det krig mellan gotländska och tyska köpmän som bilades i Artlenburg 1161 så ville inte gotlänningarna ta emot tyskar i sina kyrkor, varför tyskarna fick uppföra en egen församlingskyrka, S:t Per. Under 1200-talet expanderade staden och från århundradets mitt hade den fyra geografiska församlingar, av vilka tre var delade på gotlänningar och tyskar, med varsin församlingskyrka. Den fjärde, senast tillkomna församlingen på klinten delades inte och fick bara en församlingskyrka, S:t Mikael. Men förutom de fyra geografiska församlingarna fanns ytterligare en delad. Den vid Vårfrukyrkan, i vilken man kunde inträda i om man hade det gott ställt, oavsett i vilken församling man bodde. Den hade alltså inga fasta geografiska gränser och var även den delad på tyskar och gotlänningar. Den sjätte församlingen var den som utgjordes av de ortodoxa ryssar som bodde i staden, vilka tillhörde den ryska kyrkan, S:t Nikolaj. Även dess upptagningsområde var hela staden.

 

Förutom de nio församlingskyrkorna fanns också i och kring Visby en klosterkyrka, två konventskyrkor, två hospitalskyrkor, två kapell samt slottskapellet på Visborg slott från omkring 1420.

 

Vid reformationen utsågs S:t Hans med S:t Per till stadens enda församlingskyrka, men sedan länsherren av fortifikatoriska skäl rivit tonen på dessa kyrkor, sannolikt 1533 eller 1534, så blev istället Vårfrukyrkan stadens enda församlingskyrka. Efter freden i Stettin 1570, då Sverige erkände Danmarks rätt till Gotland för ”evärderlig tid” blev ön eget stift 1572.

 

 

SÖDRA FÖRSAMLINGEN

 

S:t Hans

 

S:t Per

 

MELLANFÖRSAMLINGEN

 

S:t Lars

 

Drotten

 

NORRA FÖRSAMLINGEN

 

S:t Clemens

 

S:t Olof

 

KLINTFÖRSAMLINGEN

 

S:t Mikael

 

VÅRFRUFÖRSAMLINGEN

 

Vårfrukyrkan

 

RYSKA FÖRSAMLINGEN

 

S:t Nikolaj

 

KLOSTERKYRKA

 

Solberga kloster

 

KONVENTSKYRKOR

 

S:t Nicolai

 

S:ta Katarina

 

HOSPITALSKYRKOR

 

S:t Jörgen

 

Helgeands

 

KAPELL

 

S:t Jacob

 

S:ta Gertrud

 

ÖVRIGA KYRKOR

 

Allhelgonakyrkan

 

Visborgs slottskapell

 

 

 

Tillbaka till startsidan Visby

Tillbaka till startsidan

 

Kontakt: info@medeltidsgotland.se

 

 

 

 

 

 

 

HAIMDAGAR

Gotlands främsta historiska tidskrift.

info@haimdagar.se

Den i särklass bästa ciceronen till Visbys medeltidshistoria.

 

MÄNNISKORNAS

VISBY

Den ultimata guiden till  Visbys medeltida kyrkor.

DE MEDELTIDA VISBYKYRKORNA

Den ultimata guiden till Visby ringmur.

VISBY MEDELTIDA RINGMUR

Viktig forskning kring     gotländsk medeltid.

DICK WASE I HAIM-DAGAR 1998-2019

Ännu mer viktig forskning kring gotländsk medeltid.

TEXTER KRING GOTLANDS MEDELTID

En roman från gotländsk  vikingatid.

UTFÄRDEN

Den mest realistiska gotländska medeltidsroman    som skrivits.

I SKUGGAN AV

TRIUMFEN

LIVET PÅ VISBORG SLOTT

Den ultimata boken om   Visborg Slott

LANDET GOT-LANDS MEDELTID

Boken om gotländska landsbygdens medeltid

Uppskattar du denna sida? Vill du hjälpa den att finnas kvar? Swisha din gåva till 070-7992247. Besök också förlaget Oeisspeis.