MEDELTIDSGOTLAND
MEDELTIDSGOTLAND

GOTLANDS MUSEUM

 

Gotlands museum är värt ett besök. Flera utställningar är snyggt arrangerade och man har ett rikt fornminnesmaterial att visa upp. Men var skeptisk till det som berättas, åtminstone när det gäller medeltiden. På museet har man sedan tjugotalet år tillbaka haft en stor oförmåga att ta till sig ny forskning och nya rön, så den historia som presenteras har ofta sin grund i förlegade föreställningar. Museet har också backat upp en ”bannlysning” av historikern Dick Wase, för att han berättar ”opassande” historia. Denna bannlysning har uttryckt sig i att Wase inte får medverka i officiella program på turistbyrån och Medeltidsveckan. Så mycket för svensk åsikts- och yttrandefrihet.

 

Här kan den intresserade närmare studera felaktigheter i museets medeltidsutställningar. Tyvärr publicerar man också vetenskapligt undermåliga skrifter för besökare, som kan ses här och här. Museet har på flera år inte haft någon historievetenskaplig kompetens och man vägrar lyssna på dem med kompetens, och det märks tyvärr på utbudet. Läs här också Dick Wases recension av senaste Gotländskt arkiv (2021).

 

MEDELTIDSVECKAN

 

Detta landets största lajvarfestival har kommit långt från den ursprungliga intentionen att upplysa om och intressera för gotländsk historia. I föredrag och annat finns väldigt lite Gotland. Det som bjuds är guidade turer med olika personer, bl a från museet, där kunskapen om gotländsk historia är bristfällig. Dessutom är veckan moraliserande och bannlyser deltagare från att berätta ”opassande” historia. Med bästa vilja i världen kan vi inte rekommendera den som är intresserad av gotländsk historia att delta i veckan. Under åren har man minst av allt varit lyhörda för synpunkter och kritik och man lyckades sjabbla bort ett av de mest genuina medeltidsinslagen, nämligen de gatuscener (t ex här och här) som resulterade i en medeltida rättegång, skapade av teatergruppen WATS och Dick Wase.

 

GUTEINFO

 

En mångsidig sida som har en del bra inslag. Tonen i historieskrivningen är dock uppenbart gotlandspatriotisk och därför ignoreras allt som oftast sentida forskning och det som strider mot skribentens uppfattning. Ibland blir det lite Västgötaskolan över historieskrivningen. Var medveten om att det mesta är sådana föreställningar som varit förhärskande i hundra år eller mer.

 

MITT VISBY

 

En layoutmässigt trevlig sida som dock också bör betraktas något kritiskt eftersom den, precis som Gotlands Museum och Guteinfo, inte befattat sig så mycket med senaste tids visbyforskning. Vissa inslag är riktigt bra, som t ex beskrivningen av hamnens utveckling. Däremot anförs den helt ovetenskaplige gotlandspatrioten Tore Gannholm i litteraturlistan, vilket indikerar att även denna sida styrs av viss lokalpatriotism, om dock inte lika markant som på Guteinfo.

 

GOTLANDUPPOCHNER

 

En mer ”turistig” bloggsida av Bosse och Solveig Lidén. Den innehåller vissa uppgifter om utvalda historiska platser, men handlar mer om upphovsmännens upplevelse av Gotland än om någon seriös historia.

 

 

 

 

HAIMDAGAR

Gotlands främsta historiska tidskrift.

info@haimdagar.se

Den i särklass bästa ciceronen till Visbys medeltidshistoria.

 

MÄNNISKORNAS

VISBY

Den ultimata guiden till  Visbys medeltida kyrkor.

DE MEDELTIDA VISBYKYRKORNA

Den ultimata guiden till Visby ringmur.

VISBY MEDELTIDA RINGMUR

Viktig forskning kring     gotländsk medeltid.

DICK WASE I HAIM-DAGAR 1998-2019

Ännu mer viktig forskning kring gotländsk medeltid.

TEXTER KRING GOTLANDS MEDELTID

En roman från gotländsk  vikingatid.

UTFÄRDEN

Den mest realistiska gotländska medeltidsroman    som skrivits.

I SKUGGAN AV

TRIUMFEN

LIVET PÅ VISBORG SLOTT

Den ultimata boken om   Visborg Slott

LANDET GOT-LANDS MEDELTID

Boken om gotländska landsbygdens medeltid

Uppskattar du denna sida? Vill du hjälpa den att finnas kvar? Swisha din gåva till 070-7992247. Besök också förlaget Oeisspeis.