MEDELTIDSGOTLAND
MEDELTIDSGOTLAND

Medeltidsgotland avser att presentera fakta kring gotländsk medeltid. Sidan grundar sig till stora delar på forskning som bedrivits av historikern Dick Wase. Denne, som fört kunskapen om framförallt Visbys medeltid framåt med stora steg, är bl a den ende gotlandsforskare som publicerats i den ansedda tyska historiska tidskriften ”Hansische Geschichtsblätter” och var 2004 rådgivare och konsult för det tyska TV-bolaget NDR, då de gjorde TV-serien ”Die Hanse”.

 

De flesta inser att Dick Wase är den mest betydelsefulle forskaren kring Visbys medeltid de senaste 30 åren. Tillsammans med Hugo Yrwing är han den medeltidsforskare kring gotländsk medeltid som studerat mest originalkällor. Genom sin forskning kring Invånarna i medeltidens Visby har han dessutom kunnat identifiera ett stort antal källor rörande Gotland som tidigare varit okända. Emellertid har de resultat som Wase presenterat inte alltid fallit i god jord hos gotländska patrioter. Att han kunnat visa på att gotlänningarna i Visby var minst lika betydande som tyskarna, och dessutom fullvärdiga hanseater, har nöjt noterats. Men, att Wase konstaterat att det inte finns någon som helst grund för att gotländska bönder skulle ha bedrivit en omfattande handel ännu under 1200-talet har inte tagits emot väl. På ön är det många, inklusive Gotlands museum, som inte vill vidkännas att man omhuldar en myt helt utan historisk och vetenskaplig grund.

 

Medeltidsgotland är i sin enkelhet den historievetenskapligt mest uppdaterade websidan. Som expertmedarbetare deltar historikern Dick Wase och behjälplig har även konsthistorikern Torsten Svensson varit.

 

Tillbaka till startsidan.

 

 

HAIMDAGAR

Gotlands främsta historiska tidskrift.

info@haimdagar.se

Den i särklass bästa ciceronen till Visbys medeltidshistoria.

 

MÄNNISKORNAS

VISBY

Den ultimata guiden till  Visbys medeltida kyrkor.

DE MEDELTIDA VISBYKYRKORNA

Den ultimata guiden till Visby ringmur.

VISBY MEDELTIDA RINGMUR

Viktig forskning kring     gotländsk medeltid.

DICK WASE I HAIM-DAGAR 1998-2019

Ännu mer viktig forskning kring gotländsk medeltid.

TEXTER KRING GOTLANDS MEDELTID

En roman från gotländsk  vikingatid.

UTFÄRDEN

Den mest realistiska gotländska medeltidsroman    som skrivits.

I SKUGGAN AV

TRIUMFEN

LIVET PÅ VISBORG SLOTT

Den ultimata boken om   Visborg Slott

LANDET GOT-LANDS MEDELTID

Boken om gotländska landsbygdens medeltid

Uppskattar du denna sida? Vill du hjälpa den att finnas kvar? Swisha din gåva till 070-7992247

Besök också förlaget Oeisspeis.